KOLCHOS

Propaganda affich, "kom med till kolchosen!"
Propaganda affich, "kom med till kolchosen!"

Kolchos betyder kollektivt organiserat jordbruk. Redan före Sovjetunionens femårsplan (1928-32) fanns organisationsformen till, men under denna period framtvingades de att öka jordbrukets produktivitet.

År 1930 startade den första kolchosen. På det här sättet kunde det bli möjligt att genomföra en snabbare industrialisering för att nu fick de bättre arbetskraft och en ökad tillgång på livsmedel och pengar. Medlemmarna i kolchos kallades kolchonik, som lön fick de en del av gårdens totala inkomst enligt så många dagar de jobbat. 1936 arbetade 90% av hela Sovjetunionens bönder på kolchoser.Jordbrukarna hade det alltid inte så bra där de arbetade.

Den politiska ledningen ville framför allt få bort den grupp som satt sig mest imot ändringarna. Denhär gruppen kallades kulaker, de var de rika bönderna som visste att de skulle förlora mycket på det kollektiva jordbruket och de ville därför inte vara med i det. Det blev stora följder av det här. Längre fanns det inte något gemenskap i byerna och kolchos ledarna tog all makt över bönder. Det blev en massa protester mot tvånganslutningen men det ledde till massavrättningar och deportationer. Ungefär 5 miljoner människor miste livet. Det här ledde inte till något bra; boskapet slaktades så blev organisationen förstås sämre, och först efter andra världskriget nådde djurbeståndet sin gamla nivå.

Jordbruks organisationen fortsatte ännu på hela 1930-talet under Stalins hårda villkor, på 1937-talet hade det privata jordbruket helt tagits bort.

Jämför 26 miljoner privata jordbruk var nu 235 000 kolchoser!

Efter andra världskriget genomfördes en annan kollektiviseringsvåg, men endast i områden i väst som nyss kommit till i sovjetstaten 1939.


Year
Number of
kolkhozes
Number of
sovkhozes
Kolkhoz
size, ha
Sovkhoz
size, ha
Share of
kolkhozes
Share of
sovkhozes
Share of
households
1960
44,000
7,400
6,600
26,200
44%
18%
38%
1965
36,300
11,700
6,100
24,600
41%
24%
35%
1970
33,000
15,000
6,100
20,800
40%
28%
32%
1975
28,500
18,100
6,400
18,900
37%
31%
32%
1980
25,900
21,100
6,600
17,200
35%
36%
29%
1985
26,200
22,700
6,500
16,100
36%
36%
28%
1990
29,100
23,500
5,900
15,300
36%
38%
26%


KÄLLOR:
http://www.ne.se/lang/kolchos#
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolchos
http://www.youtube.com/watch?v=fDiwu7uL9vI&feature=player_embedded